Agropark Modrany, s.r.o.
Modrany 362
946 33 Okres Komárno
Slovenská republika

Štefan Igar, riaditeľ
0905 284 148
obchod@igar.sk
facebook/vinoigar

IČO: 46 102 078
IČ DPH: SK2023260294
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK9209000000005078692046

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie želaných informácii ohľadom produktov, či objednávok, alebo iných vyžiadaných informácií.